PERSONAL
I VÅRT ARBETSLAG INGÅR FRITIDSPEDAGOGER, FÖRSKOLLÄRARE, GRUNDSKOLLÄRARE, ASSISTENTER, SKOLVÄRDINNOR, VAKTMÄSTARE.
ARBETSLAGET ÄR VÄL SAMMANSVETSAT OCH HAR EN GEMENSAM GRUNDSYN NÄR DET GÄLLER UNDERVISNING OCH BARNS UTVECKLING. 
   

SKOLLEDNING

   
       

REKTOR    
Behörig enligt examen i
STATLIGT REKTORSPROGRAM
FÖRSKOLEKLASS,
GRUNDSKOLAN
år 1-7: engelska, geografi, historia, musik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska
år 1-3: bild, biologi, fysik, idrott och hälsa, kemi, matematik, svenska som andraspråk

SKOLCHEF
Behörig enligt examen i
GRUNDSKOLAN
åk 1-3: bild, biologi, engelska, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi,  matematik, musik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, teknik,
åk 4-6: bild, svenska
Rekryteringsutbildning för skolledare

MARIKA BONDE DAHLSTRÖM

marika@naturomiljoskolan.se   STYRELSELEDAMOT

KERSTIN PERSSON

kerstin@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

 

 

 

 

 SKOLAN

 

 

       

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM, GRUNDSKOLAN
år 1-6: biologi, fysik, kemi, matematik, svenska, teknik,
år 1-3: svenska som andraspråk,
Behörig förutom examen i
Grundskolan åk 4-6: svenska som andraspråk
Utbildning i svenska för invandrare

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
GRUNDSKOLAN
år 1-6: idrott och hälsa, matematik, svenska, svenska som andraspråk
år 1-3: biologi, fysik, kemi, teknik
Utbildning i svenska för invandrare

ANNIKA KARLSSON

annika@naturomiljoskolan.se

SOFIE GONZALEZ

sofie@naturomiljoskolan.se 

       
 

Behörighet enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
GRUNDSKOLA
år 1-3: Bild, biologi, fysik, geografi, historia, idrott & hälsa, kemi, religion, samhällskunskap, svenska som andraspråk, teknik.
år 1-6: Engelska, matematik, svenska.

 

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
FRITIDSHEM
GRUNDSKOLAN
år 1-6: bild, biologi, fysik, kemi, matematik, musik, samhällskunskap, svenska, teknik,
år 1-3: svenska som andraspråk,

HILLEVI OTTOSSON

hillevi@naturomiljoskolan.se

ÅSA NILSSON

asa@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

       

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM, GRUNDSKOLAN

år 1-6 Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, matematik
år 1-3 Svenska som andraspråk

 

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
GRUNDSKOLAN
år 1-7: bild, biologi, fysik, kemi, matematik
år 1-3: geografi, historia, idrott och hälsa, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk,

MATTIAS HOLMSTRÖM

mattias@naturomiljoskolan.se  

LIZA BERGKVIST LARSSON

liza@naturomiljoskolan.se

       
 

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
FRITIDSHEM
GRUNDSKOLAN
år 1-6: biologi, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska
år 1-3: svenska som andraspråk

 

Behörig enligt examen i
GRUNDSKOLAN
åk 4-9:  svenska, engelska, samhällskunskap.
Grundläggande läs- & skrivinlärning.

INGA-LENA
ANDERSSON

ingalena@naturomiljoskolan.se

LINDA NORDSTRÖM

linda@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

       

FÖRSKOLEKLASS
Behörig enligt examen i förskoleklass och grundskolans fritidverksamhet.

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
GRUNDSKOLAN
år 1-6 Musik

2 års musikstudier på Ingesund,
10p datapedagogik, 7,5p digital bildbehandling.
 

EMMA AXELSSON

emma@naturomiljoskolan.se

HÅKAN KARLSSON

hakan@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

       

TEXTILSLÖJD, BILD, FÖRSKOLEKLASS

Behörighet enligt examen i
FRITIDSHEM
GRUNDSKOLAN
år 1-3: Bild, idrott & hälsa, musik.
år 1-6: Biologi, samhällskunskap.
år 3-6: Slöjd.

PIA SUNDBERG

pias@naturomiljoskolan.se

ULF ANDRÉN

ulf@naturomiljoskolan.se

       

Behörig enligt examen i
FRITIDSHEM
GRUNDSKOLAN
år 1-6: Idrott och hälsa

FÖRÄLDRALEDIG

ASSISTENT, RESURS, SPRÅK FRANSKA

SUSANNA ANDERSSON YADAV

susanna@naturomiljoskolan.se

ANN SJÖBERG

 

       

 SPRÅK SPANSKA

   
TERESA MORALEDA      
       

FRITIDS

 

 

       

FRITIDSHEM, ASSISTENT

FRITIDSHEM, IDROTT

NINA PERSSON

nina@naturomiljoskolan.se

ROLAND STRAND  
       

Behörig enligt examen i
FRITIDSHEM
GRUNDSKOLAN
år 1-3: Bild, idrott & hälsa, musik.
år 1-6: Biologi, Samhällskunskap.
 

FRITIDSHEM
FÖRSKOLEKLASS
GRUNDSKOLLÄRARE
år 1-6: Matematik, svenska, teknik, biologi,
fysik, kemi.

JÖRGEN ELIASSON

jorgen@naturomiljoskolan.se    STYRELSEORDFÖRANDE

 MARIA KARLSSON

mariakarlsson@naturomiljoskolan.se

       

FRITIDSHEM, ASSISTENT

 

FRITIDSHEM, ASSISTENT

JÖRGEN OLSSON

 

ANNA-LENA
JOHANSSON

 

       

FRITIDSHEM, ASSISTENT

FRITIDSHEM, IDROTT

DANIELA GAMNIS

 

STEFAN ÖSTERGAARD

stefanostergaard@naturomiljoskolan.se  

       

ELEVHÄLSA

 

 

 

 

 

 

SPECIALLÄRAREXAMEN
Behörig enligt examen i
GRUNDSKOLAN
år 1-7 engelska, historia, religion och svenska
år 1-3 bild, biologi, fysik, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, svenska som andra språk och teknik

KURATOR

 

MARIA GUSTAFSSON

maria@naturomiljoskolan.se

EVA STORÅKERN

evastorakern@naturomiljoskolan.se

       

SKOLSKÖTERSKA

 SKOLLÄKARE

ANNIKA FOGELBERG    

 

       

SKOLPSYKOLOG

   
ELIN KULLGREN      
 

 

 

 

BESPISNING, LOKALVÅRD, BUSS, VAKTMÄSTERI

 
       

VAKTMÄSTARE
 

LOKALVÅRDARE
Kör skolans egna skolskjutsar
.

SUNE PERSSON   MADELEINE WIVATT

madeleine@naturomiljoskolan.se

       

SKOLMÅLTIDSBITRÄDE
Viss tid runt måltider förlagd till fritids

SKOLMÅLTIDSBITRÄDE
Viss tid runt måltider förlagd till fritids

EVA JOHANSSON

 

GUNILLA BERGSTRÖM  
       
 

SKOLMÅLTIDSBITRÄDE
Viss tid runt måltider förlagd till fritids
 

   
EMMA LUNDAHL