FÖRSKOLEKLASSEN  
   
DET VI LÄGGER NER MYCKET ARBETE PÅ I FÖRSKOLEKLASSEN ÄR ATT FÅ BARNEN TRYGGA I GRUPPEN, ATT DE SKA TRIVAS OCH ATT DE SKA HA ROLIGT TILLSAMMANS.
En förutsättning för det är att barnen lär sig ta hänsyn och att förstå hur egna
känslor, ord och handlingar påverkar andra.
Vi tränar också deras sociala kompetens.

Vi stärker barnens självförtroende så att de vågar tala inför andra, säga sin mening
om olika saker och svara på frågor utan att vara rädda att säga fel.

Vi arbetar mycket med förberedande matematik och svenska. Genom vårt nära
samarbete med skolan kan vi låta barnen få gå vidare i sin egen takt och efter
egen mognad. För att barnen skall gå vidare i sin utveckling skall "ribban" ligga så
högt att det blir en utmaning, men inte så högt att det blir ett oöverstigligt hinder.

DET SKA VARA ROLIGT ATT GÅ I FÖRSKOLEKLASS!
         
       
2021        
         
       
2021        
         
       
2021        
         
       
2021        
         
       
AGNES 2021        
         
       
ALFONS 2021        
         
       
EBBE 2021        
         
       
ELVIRA 2021        
         
       
HEDDA 2021        
         
       
JASON 2021        
         
       
MAJKEN 2021        
         
       
MALTE 2021        
         
       
MEJA 2021        
         
       
NILS 2021        
         
       
RIKARD 2021        
         
       
SAGA 2021        
         
       
SIGRID 2021        
         
       
STELLA 2021        
         
       
TILDE 2021        
         
       
WILLIAM 2021        
         
         
         
         
         
         
         

                                                

Vecka 11
 
Öppettider 6:15 - 18:30

 

vårterminen 2022

Påsklovet

Fritids öppet som vanligt, frukost i matsalen.