ELEVARBETE      
       
FRÅN MILJÖRÅDET NO FK+1 KLASSERNA RAPPORTERAR   
       
20220315
20191218
20191114
20191114 ÅR 3 FRÅN JORD TILL BORD 20211125
ÅR 5 VÄRMELJUS  20201218
ÅR 1 SKOGSEXPERIMENTET 20201112
ÅR 6 VATTENRENING 20201106
FÖRSKOLEKLASSEN 20201001